0

Uvádíme seznam otázek, které stávají na pohovorech běžnými, a proto je dobré dopředu na ně mít připravenou odpověď. Dostali jste někdy některou z následujících otázek?

1) Jaké jsou vaše silné stránky?
2) Jaké jsou vaše slabé stránky?
3) Proč chcete změnit současnou práci?
4) Popište mi nějakou obtížnou situaci, kterou jste musel/a v práci zvladnout. A jak jste ji zvládl/a?
5) Co víte o naší společnosti?
6) Proč pro nás chcete pracovat?
7) Jaké si představujete platové ohodnocení?
8) Proč jste odešel/a od předchozího zaměstnavatele?
9) Proč vás zajímá tato pracovní příležitost?
10) Proč si myslíte, že bychom vás měli přijmout?
11) Kde byste se viděl/a za dalších 10 let?
12) Co se vám nejvíce líbilo na vaší poslední pracovní pozici?
13) Co se vám nelíbilo na vaší poslední pracovní pozici?
14) Jakým způsobem zvládáte kritiku?
15) Jakým způsobem pomáháte šetřit peníze a čas?
16) Jak jste se dozvěděl/a o této pracovní příležitosti?
17) Co byla vaše hlavní zodpovědnost ve vašem posledním zaměstnání?
18) Řekněte nám o sobě něco více.