Odstraňování graffiti a žvýkaček

Odstraňování graffiti

Jsme schopni odstranit graffiti z různých povrchů a následným antigraffitovým nátěrem zajistit důkladnou ochranu exponovaných povrchů.


Odstraňování žvýkaček

Jsme vybaveni vysokotlakou technologií na odstranění žvýkaček z nejrůznějších povrchů [asfalt, zámková dlažba, klasická dlažba, koberce aj.].